Hírek

Adóváltozások 2010
2010.01.12.
2010.01.01

ADÓVÁLTOZÁSOK

 

 

SZJA:

Az szja alapja a bruttó jövedelem 127%-a lesz (adóalap-kiegészités). 5 millió Ft adóalapig 17% az SZJA, az 5 millió Ft feletti adóalapra pedig 32% az adó. Az adójóváírás 17%, maximum havi 15.100 Ft. Az adóterhet nem viselõ járandóságot (pl: nyugdij) adóalap kiegészítés nélkül kell az adóalapba beszámítani. A családi pótlékot 2010-tõl nem kell adóterhet nem viselõ járandóságként összeszámítani az adóalapnál.

 

Megszûnnek a következõ SZJA kedvezmények: tandij, adomány, életbiztositás, magánnyugdijpénztári-kiegészitõ tagdij, az alkalmi foglalkoztatáshoz kapcsolódó és a háztartási szolgáltatás adókedvezménye.

Megmaradnak a következõ SZJA kedvezmények: súlyos fogyatékos személyek kedvezménye, családi kedvezmény, õstermelõi kedvezmény, önkéntes kölcsönös biztositópénztári, nyugdij-elõtakarékossági számlára befizetések, foglalkoztatói nyugdijszolgáltató intézményi befizetések kapcsolódó adókedvezménye.

 

Az egyéni vállalkozók nyereségadójának SZJA kulcsa 16%-ról 19%-ra nõ. A különadót, mely 2009-ben 4% volt, 2010-tõl eltörölték.

 

Adóköteles a külföldi illetve belföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidij. A nemzetközi árufuvarozásban gépkocsivezetõként foglalkoztatottak napdijából 25 EURO-nak megfelelõ összeg adómentes marad.

 

A nem evás egyéni vállalkozók és nem evás társas vállalkozások személyesen közremüködõ tagja esetén az szja alapjának éves összeg a piaci viszonyoknak megfelelõ dijazás (tevékenységre jellemzõ kereset) éves összege. Ha a kivét illetve a díjazás összege ezt nem éri el, év végén az osztalék illetve a vállalkozói osztalékalap terhére ki kell egészíteni. Nem kell kiegésziteni, ha a vállalkozás veszteséges, hiszen ekkor nincs osztalékalap.

 

 

EVA:

2010-tõl az EVA mértéke 30%. A bevételi értékhatár 25 millió Forint.

Az EVA adóalanynak valamennyi közösségi kereskedelemhez kapcsolódó ügyletéhez közösségi adószámmal kell rendelkeznie. Ha másig tagállambelitõl vesz igénybe szolgáltatást, az ÁFA-t az EVA alanynak kell megfizetnie. A közösségi termékértékesítésrõl, szolgáltatásnyújtásról, szolgáltatás igénybevételrõl, termékbeszerzésrõl összesitõ nyilatkozatot kell HAVONTA beküldenie az APEH-nak.

A 2009.évi EVA bevallás határideje: 2010. február 25-e.

 

ÁFA:

Közösségi vagy közösségen kivüli ügyleteknél a teljesités helye fõ szabály szerint a szolgáltatást igénybevevõ székhelye. Tehát ha pl: német cégtõl szolgaltatást vesz igénybe magyar cég, akkor a magyar adóalany ezen ügylet után Magyarországon ÁFÁ-t vall be a forditott ÁFA szabálya szerint. Ha a szolgáltatás igénybevevõje közösségi ügyletnél nem adóalany (pl: magánszemély), akkor a teljesités helye a szolgáltatásnyújtó székhelye.

 

TÁRSASÁGI ADÓ:

A társasági adó kulcsa 16%-ról 19%-ra nõ, a különadó megszünt 2010-tõl.

Nem elismert költség az üzleti ajándék és reprezentáció cimén elszámolt ráforditás (vagyis adóalap növelõ tétel).

A közhasznú szervezetnek nyújtott támogatással nem csökkenthetõ az adózás elõtti eredmény. A kiemelkedõen közhasznú szervezetnek nyújtott támogatás 50%-a csökkenti az adományozó adózás elõtti eredményét (a kedvezmény maximum az adózás elõtti eredmény összegéig vehetõ figyelembe).

2010-tõl elismert költség a képzés költsége-függetlenül a képzés céljától, formájától-, teljes egészében elszámolható, nem növeli az adóalapot. (2009-ben csak a tevékenységhez szükséges képzés költsége volt elismert).

 


 
2021.03.31. Ágazati bértámogatás
2020.12.20. KATA 2021.év
2020.09.18. Elektronikus fizetés 2021.év
2020.03.25. Újabb intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.03.19. Intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.01.05. 2020. évi adó- és járuléktörvény módosítások
2018.12.27. 2019.évi adóváltozások
2018.01.02. Adóváltozások 2018
2017.08.22. Kötelezõ Cégkapu regisztráció
2017.03.08.
2017.02.16. 2017.03.15 társasági szerzõdés módosítás
2016.12.19. 2017.évi adóváltozások
2016.11.07. Online péztárgép használatának kiterjesztése
2016.03.02. 2017.03.15-ig meghosszabított határidõ a törzstõkeemelésre
2016.02.18 2016.03.15. határidõ Társasági szerzõdés módositás
2014.12.18. 2015.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
2014.09.09. Reklámadó 2014.év
2013.12.17. 2014. évi adóváltozások
2013.01.03. 2013.évi cafeteria
2012.11.22. Kisvállalkozók tételes adója 2013
2012.07.08. Munka Törvénykönyve változásai
2012.04.02. 2012.évi munkaügyi támogatások
2012.01.26. 2012.évi szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmény
2012.01.09. 2012.évi minimálbér és járulékváltozások
2011.12.20. Adóváltozások 2012.
2011.10.07. 2011.évi juttatások adózása
2011.09.19. Energetikai pályázat
2011.03.09. Építményadó Székesfehérváron
2010.12.15. 2011. évi minimálbér és járulékváltozások
2010.11.19. 2011.évi adóváltozások
2010.07.27 2010.évközi adóváltozások
2010.07.26. Egyszerûsitett munkavállalás 2010.08.01-tõl
2010.03.01. 2010.évi minimálbér és járulékváltozások
2010.01.28. AZ ALKOTMÁNYBIRÓSÁG MEGSEMMISITETTE A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY LAKÓINGATLANOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉT
2010.01.12. Adóváltozások 2010
2010.01.10. Egyéni Vállalkozásokat érintõ változások 2010.01.01.
2009.12.03. Egyéni Vállalkozást érintõ cégautóadó módosítás
2009.06.22. ADÓVÁLTOZÁSOK 2009. JÚLIUS 01.
2009.02.25. Egy hónapot sem élt szabályozások
2009.01.01. Adóváltozások 2009
2008.12.19. Újabb adóamnesztia, most a hazai vállalkozóknak
2008.11.11. AZ ÚJ CÉGAUTÓADÓ TERVEZETE
2008.09.05. KEDVEZÕ VÁLTOZÁS A TEAOR SZÁMOK ÜGYÉBEN
2008.06.10. Egyéni- és Társas vállalkozásoknak július 01-én jár le a változás bejelentésének határideje
2008.04.11. 2008. május 1-tõl változik a fordított adózással érintett tevékenységek köre
2008.02.21. Új pénzmosás elleni törvény
2007.12.29. FORDITOTT ADÓZÁS AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
2007.12.14. Késedelmes fizetés
2007.11.21. Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-tõl
2007.11.21. A legfontosabb változások a 2008-as adócsomagban
2007.10.05. Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.07.17. Az ügyvezetõk szeptembertõl ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.03. Hatályba léptek a minimálisan fizetendõ adó rendelkezései
2007.04.17. Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-tõl
2007.03.20. Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenõrzésre?
2007.02.20. Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2006.11.29. Változnak a nyugdíjszabályok
2006.11.17. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE A HÁZIPÉNZTÁRADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
2006.10.12. SZANKCIÓ A FANTOMCÉGEK ELLEN
2006.09.27. Telefonszámla elszámolása szeptember 1-tõl
2006.08.04. A megszorító csomag intézkedései
2006.06.16. Lejár a moratórium a szinlelt szerzõdésekre
2006.04.18. Vezetõ tisztségviselõk jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.05. Változás az Önkétes Nyugdíjpénztári befizetés kedvezményében
2006.03.24. Munka GYES mellett
2006.03.20. A Bíróság elmarasztalta az OEP-et - A törvény nem ír elõ nyomtatványtömböt
2006.03.10. Újabb egyszerûsített közteher - az ekho
2006.03.10. Változások az Áfa-törvényben
2006.03.10. A Társaságiadó-törvény 2006. évi módosításai
2006.03.10. Elektronikus bevallás
2006.03.10. Már havonta kell a járulékot megfizetni
2006.03.10. Az APEH megkülönböztetett figyelmére számíthatnak...