Hírek

Egyszerûsitett munkavállalás 2010.08.01-tõl
2010.07.26.

 

2010. augusztus 1-jén lép hatályba az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény, errõl szeretnénk röviden tájékoztatást adni:

 

A egyszerûsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek megállapodása alapján, a munkáltató e törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Ez - az ügyfélkapun történõ regisztrációt követõen - történhet:
- elektronikus úton ügyfélkapun keresztül,

- telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon, vagy
- SMS útján (csak december 1-tõl!).

Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására, így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén:

 - az egyszerûsített foglalkoztatás bejelentését követõ két órán belül vagy ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követõ napon kezdõdött, vagy

- ha a bejelentés egy napnál hosszabb idõtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelõtt 8 óráig van lehetõség, ezt követõen a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

Amennyiben azt a munkavállaló kéri, illetve a jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint, az egyszerûsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény melléklete szerinti szerzõdés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésõbb a munka megkezdéséig kell írásba foglalni.

 

A törvény alkalmazásában alkalmi munkának minõsül: a munkáltató és a munkavállaló között
- összesen legfeljebb öt egymást követõ naptári napig, és
- egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
- egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig
létesített, határozott idõre szóló munkaviszony,

Az alkalmi munkára irányuló egyszerûsített foglalkoztatás esetén az egyszerûsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak az adott hónapot megelõzõ hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja meg

-  munkaviszonyban álló dolgozó személyt nem foglalkoztató hatálya alá tartozó személyt     nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy fõt
- egy fõtõl öt fõig terjedõ munkavállaló foglalkoztatása esetén a két fõt,
- hattóll húsz fõig terjedõ munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy fõt,
- húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

A meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlõtlenül beosztva is felhasználhatja. Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeret viszont a következõ évre viszont nem vihetõ át.

Az alkalmi munkavállaló után fizetendõ közteher a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalóként 1000 forint. Abban az esetben viszont, ha a munkáltató nem tartja be az elõzõekben említett korlátozásokat, a közterheket az általános szabályok szerint kell megfizetnie. (mezõgazdasági és turisztikai idénymunka esetén napi 500 Ft a közteher)

 


 
2021.03.31. Ágazati bértámogatás
2020.12.20. KATA 2021.év
2020.09.18. Elektronikus fizetés 2021.év
2020.03.25. Újabb intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.03.19. Intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.01.05. 2020. évi adó- és járuléktörvény módosítások
2018.12.27. 2019.évi adóváltozások
2018.01.02. Adóváltozások 2018
2017.08.22. Kötelezõ Cégkapu regisztráció
2017.03.08.
2017.02.16. 2017.03.15 társasági szerzõdés módosítás
2016.12.19. 2017.évi adóváltozások
2016.11.07. Online péztárgép használatának kiterjesztése
2016.03.02. 2017.03.15-ig meghosszabított határidõ a törzstõkeemelésre
2016.02.18 2016.03.15. határidõ Társasági szerzõdés módositás
2014.12.18. 2015.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
2014.09.09. Reklámadó 2014.év
2013.12.17. 2014. évi adóváltozások
2013.01.03. 2013.évi cafeteria
2012.11.22. Kisvállalkozók tételes adója 2013
2012.07.08. Munka Törvénykönyve változásai
2012.04.02. 2012.évi munkaügyi támogatások
2012.01.26. 2012.évi szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmény
2012.01.09. 2012.évi minimálbér és járulékváltozások
2011.12.20. Adóváltozások 2012.
2011.10.07. 2011.évi juttatások adózása
2011.09.19. Energetikai pályázat
2011.03.09. Építményadó Székesfehérváron
2010.12.15. 2011. évi minimálbér és járulékváltozások
2010.11.19. 2011.évi adóváltozások
2010.07.27 2010.évközi adóváltozások
2010.07.26. Egyszerûsitett munkavállalás 2010.08.01-tõl
2010.03.01. 2010.évi minimálbér és járulékváltozások
2010.01.28. AZ ALKOTMÁNYBIRÓSÁG MEGSEMMISITETTE A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY LAKÓINGATLANOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉT
2010.01.12. Adóváltozások 2010
2010.01.10. Egyéni Vállalkozásokat érintõ változások 2010.01.01.
2009.12.03. Egyéni Vállalkozást érintõ cégautóadó módosítás
2009.06.22. ADÓVÁLTOZÁSOK 2009. JÚLIUS 01.
2009.02.25. Egy hónapot sem élt szabályozások
2009.01.01. Adóváltozások 2009
2008.12.19. Újabb adóamnesztia, most a hazai vállalkozóknak
2008.11.11. AZ ÚJ CÉGAUTÓADÓ TERVEZETE
2008.09.05. KEDVEZÕ VÁLTOZÁS A TEAOR SZÁMOK ÜGYÉBEN
2008.06.10. Egyéni- és Társas vállalkozásoknak július 01-én jár le a változás bejelentésének határideje
2008.04.11. 2008. május 1-tõl változik a fordított adózással érintett tevékenységek köre
2008.02.21. Új pénzmosás elleni törvény
2007.12.29. FORDITOTT ADÓZÁS AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
2007.12.14. Késedelmes fizetés
2007.11.21. Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-tõl
2007.11.21. A legfontosabb változások a 2008-as adócsomagban
2007.10.05. Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.07.17. Az ügyvezetõk szeptembertõl ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.03. Hatályba léptek a minimálisan fizetendõ adó rendelkezései
2007.04.17. Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-tõl
2007.03.20. Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenõrzésre?
2007.02.20. Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2006.11.29. Változnak a nyugdíjszabályok
2006.11.17. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE A HÁZIPÉNZTÁRADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
2006.10.12. SZANKCIÓ A FANTOMCÉGEK ELLEN
2006.09.27. Telefonszámla elszámolása szeptember 1-tõl
2006.08.04. A megszorító csomag intézkedései
2006.06.16. Lejár a moratórium a szinlelt szerzõdésekre
2006.04.18. Vezetõ tisztségviselõk jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.05. Változás az Önkétes Nyugdíjpénztári befizetés kedvezményében
2006.03.24. Munka GYES mellett
2006.03.20. A Bíróság elmarasztalta az OEP-et - A törvény nem ír elõ nyomtatványtömböt
2006.03.10. Újabb egyszerûsített közteher - az ekho
2006.03.10. Változások az Áfa-törvényben
2006.03.10. A Társaságiadó-törvény 2006. évi módosításai
2006.03.10. Elektronikus bevallás
2006.03.10. Már havonta kell a járulékot megfizetni
2006.03.10. Az APEH megkülönböztetett figyelmére számíthatnak...